Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Ludhiana » October 11, 2014 12:00

Mahali: Ludhiana - Ludhiana meeting place, India
Mahubiri kutokea ku iyi makutano: