Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Bruxelles » June 07, 2014 14:00

Click here for LIVE transmission from Brusselles on June 7th, 14:00

Място: Bruxelles - Bruxelles, n° 222, rue Birmingham, à 1070, Belgium
Проповеди на това събрание