Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Bruxelles » June 07, 2014 14:00

Click here for LIVE transmission from Brusselles on June 7th, 14:00

Místo: Bruxelles - Bruxelles, n° 222, rue Birmingham, à 1070, Belgium
Kázáni z tohoto shromáždění