Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Odessa » November 19, 2002 18:00

Място: Odessa - Jewish School, Ukraine
Проповеди на това събрание