Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Odessa » November 19, 2002 18:00

Miesto: Odessa - Jewish School, Ukraine
Kázania z tohoto zhromaždenia