Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Bamako » June 12, 2009 18:00

Mjesto Bamako - Bamako, Mali
Propovijedi sa ovog sastanka