Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Bamako » June 12, 2009 18:00

Místo: Bamako - Bamako, Mali
Kázáni z tohoto shromáždění