Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Liège » April 17, 1993 14:00

Miesto: Liège - Liège, Belgium
Kázania z tohoto zhromaždenia