Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Liège » April 17, 1993 14:00

Místo: Liège - Liège, Belgium

Předchozí shromáždění