Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Inchi ingine

Dakar » July 11, 2009 10:00

Mahali: Dakar - Meeting place, Senegal
Mahubiri kutokea ku iyi makutano: