Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Toronto » March 13, 2013 18:00

Místo: Toronto - Meeting place, Canada
Kázáni z tohoto shromáždění