Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Haiti » June 09, 2007 17:00

Miesto: Haiti - Meeting place, Haiti
Kázania z tohoto zhromaždenia


Predchádzajúce zhromaždenia