Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Modra - Harmónia » March 31, 2013 13:30

Miesto: Modra - Harmónia - Študijné stredisko CĎV UK, č. 3553, 90001, Slovakia


http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?s=928&fotogaleriaPredchádzajúce zhromaždenia