Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Ełk » December 20, 1992 10:00

Místo: Ełk - Poland, Poland
Kázáni z tohoto shromáždění