Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Niamey » July 13, 2010 11:00

Mahali: Niamey - Niger, Niger
Mahubiri kutokea ku iyi makutano:


Makutano ya siku iyi, upia