Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Niamey » July 13, 2010 11:00

Miesto: Niamey - Niger, Niger
Kázania z tohoto zhromaždenia


Predchádzajúce zhromaždenia