Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Reiger Park » June 14, 2004 10:00

Místo: Reiger Park - Reiger Park, South Africa
Kázáni z tohoto shromáždění