Ազատ քրիստոնյա մարդկանց առաքելություն

Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան: Եբր. 13:8

Լեզու:

Reiger Park » June 14, 2004 10:00

Place: Reiger Park - Reiger Park, South Africa
Sermons from this meeting