Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Reiger Park » June 14, 2004 10:00

Mjesto Reiger Park - Reiger Park, South Africa
Propovijedi sa ovog sastanka