Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Brixton » June 13, 2004 10:00

Místo: Brixton - Brixton, South Africa
Kázáni z tohoto shromáždění