Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Brixton » June 13, 2004 10:00

Miesto: Brixton - Brixton, South Africa
Kázania z tohoto zhromaždenia