Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Brixton » June 13, 2004 10:00

Mjesto Brixton - Brixton, South Africa
Propovijedi sa ovog sastanka