Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Chicago, IL » August 11, 2012 18:00

Meeting with missionary Ewald Frank.

Miesto: Chicago, IL - Omega Business Center, 6818 WEST BELMONT, 60634, United States
Kázania z tohoto zhromaždenia


Predchádzajúce zhromaždenia