Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Iné krajiny

Havana » June 10, 2012 11:00

Miesto: Havana - Meeting place, Cuba
Kázania z tohoto zhromaždenia