Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Havana » June 10, 2012 11:00

Místo: Havana - Meeting place, Cuba
Kázáni z tohoto shromáždění