Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Graz » October 29, 2011 10:00

Място: Graz - Hotel Paradies, Strassgangerstr. 380 B, Austria
Проповеди на това събрание