Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Donetsk » September 10, 2011 11:00

Място: Donetsk - Shkola iskustv No.7, aktovyi sal, Rosloho street 86, Ukraine

? ???????????????? ??????? ??????? ?35? ?? ????????? ?? ???


Проповеди на това събрание