Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Inchi ingine

Rome » October 09, 2011 10:00

Mahali: Rome - Meeting place, Chiesa in Via dei Piovanelli, 22 - Torre Maura (Roma), Italy
Mahubiri kutokea ku iyi makutano: