Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Rome » October 09, 2011 10:00

Miesto: Rome - Meeting place, Chiesa in Via dei Piovanelli, 22 - Torre Maura (Roma), Italy
Kázania z tohoto zhromaždenia