Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Novi Sad » November 07, 2009 15:00

Mjesto Novi Sad - Dom Sindikata, Bulevar Mihalja Pupina 24, Serbia and Montenegro

Sala Doma Sindikata


Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta


Zadnji sastanci