Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Malta » February 17, 2008 10:00

Mjesto Malta - Malta meeting place, Malta
Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta


Zadnji sastanci