Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Malta » February 17, 2008 10:00

Mahali: Malta - Malta meeting place, Malta
Mahubiri kutokea ku iyi makutano:

Rekodi awo nakala ya makutano iyi bado fanyiwa, tafadhali rudia apa baadaye.


Makutano ya siku iyi, upia