Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Други страни

Dublin » February 09, 2008 14:00

Място: Dublin - Ballyfermot Civic Community Centre, Ballyfermot, Ireland




Проповеди на това събрание

Няма още проповеди на това събрание


Последни събрания