Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Salzburg » March 23, 2008 14:00

Mjesto Salzburg - Hotel Schaffenrath, Alpenstr. 115-117, 5020, Austria

Tel. +43 (0) 662 63900-0
http://www.schaffenrath.com/de-hotel.shtml


Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta


Zadnji sastanci