Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Elche » January 19, 2008 16:00

Miesto: Elche - LA PARTIDA DE LA OLLA, Poligono 3 40b
CARRETERA DE LA MARINE KM 8, Spain

Host Pastor : Lorenzo
Mobile : 0034-61.05.36.107
Tel : 0034-96.66.10.294


Kázania z tohoto zhromaždenia

Ešte nie sú dostupné žiadne audio/video záznamy z tohoto zhromaždenia, skúste prosím neskôr.


Predchádzajúce zhromaždenia