Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Craiova » July 19, 1997 10:00

Mjesto Craiova - Place, Romania
Propovijedi sa ovog sastanka