Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Oradea » August 17, 1996 17:00

Място: Oradea - Place, Romania
Проповеди на това събрание