Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Cluj-Intrebary » April 11, 1992 17:00

Miesto: Cluj-Intrebary - Place, Romania
Kázania z tohoto zhromaždenia