Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Cluj-Intrebary » April 11, 1992 17:00

Mjesto Cluj-Intrebary - Place, Romania
Propovijedi sa ovog sastanka