Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Kisangani » July 12, 2007 17:00

Mjesto Kisangani - Meeting place, Congo, Democractic Republic of
Propovijedi sa ovog sastanka