Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Kisangani » July 12, 2007 17:00

Miesto: Kisangani - Meeting place, Congo, Democractic Republic of
Kázania z tohoto zhromaždenia