Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Mbuji-Mayi » July 11, 2007 10:00

Mahali: Mbuji-Mayi - Dinanga Tabernacle, Congo, Democractic Republic of
Mahubiri kutokea ku iyi makutano:

Rekodi awo nakala ya makutano iyi bado fanyiwa, tafadhali rudia apa baadaye.


Makutano ya siku iyi, upia

  • July 11, 2007 10:00

    Rekodi awo nakala ya makutano iyi bado fanyiwa, tafadhali rudia apa baadaye.