Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Brazzaville » July 08, 2007 10:00

Miesto: Brazzaville - Meeting place, Congo
Kázania z tohoto zhromaždenia