Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Brazzaville » July 08, 2007 16:00

Mjesto Brazzaville - Brazzaville Omnisport Stadium, Congo
Propovijedi sa ovog sastanka