Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

London » September 08, 2007 17:00

Mjesto London - London Meeting Place - at the Ymca, 200 The Broadway, SW19 1RY, United Kingdom

Tube "Train" station Wimbledon 5 minutes walk or 1 minute walk when using Bus numbers: 57, 93, 219.Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta


Zadnji sastanci