Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Sheffield » September 21, 2007 18:00

Mjesto Sheffield - GLEADLESS VALLEY METHODIST CHURCH, BLACKSTOCK ROAD, S14 1FW, United Kingdom

ON WEDNESDAY 1800-200
ON FRIDAY 1800-200
SUNDAY 1400-1700
WE HAVE FASTING AND PRAYER MEETINGS EVERY FIRST SARTURDAY OF THE WEEK


Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta


Zadnji sastanci