Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Gateshead » April 21, 2007 19:30

Mjesto Gateshead - Bensham Grove Community Centre, Sidney Grove Bensham Road, NE8 2XD, United Kingdom
Propovijedi sa ovog sastanka