Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Sunderland » April 22, 2007 10:00

Място: Sunderland - Hebron church, North Bridge street, SR1, United Kingdom

opposite metro - st.Peter's


Проповеди на това събрание