Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Berlin » April 06, 2007 14:00

Miesto: Berlin - Berliner Congress Centrum, Alexanderstr. 11, 10178, Germany

- blob or text -


Kázania z tohoto zhromaždenia


Predchádzajúce zhromaždenia