Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Arad » January 21, 2007 17:00

Място: Arad - Arad - Pentecostal church, Romania

- blob or text -


Проповеди на това събрание