Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Arad » January 21, 2007 17:00

Místo: Arad - Arad - Pentecostal church, Romania

- blob or text -


Kázáni z tohoto shromáždění