Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Iné krajiny

Arad » January 21, 2007 17:00

Miesto: Arad - Arad - Pentecostal church, Romania

- blob or text -


Kázania z tohoto zhromaždenia