Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Sumar video august 2014 / Ewald Frank

Language: romanian

Other languages
Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Apreciem foarte mult faptul că Domnul a făcut lucruri mari și în acest sfârșit de săptămână care a trecut, când au venit credincioși din întreaga Europă ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu și, de asemenea, din alte zone ale pământului, cum ar fi Africa, Canada, S.U.A. Suntem recunoscători chiar și pentru cei care ne urmăresc online, ca să asculte ceea ce avem de spus în Numele Domnului.

Preaiubiților, noi înțelegem în ce timp trăim, recunoaștem ziua și mesajul acesteia, vedem cu ochii noștri împlinirea profețiilor biblice pretutindeni în jurul nostru – în special cu Israelul și țările din jurul acestuia. Nu putem intra în toate aceste detalii, dar Domnul nostru a spus de câteva ori: „Când veți vedea toate aceste lucruri, ridicați-vă capetele, priviți în sus căci răscumpărarea voastră se apropie”. 

Eu sunt convins că nu trăim doar în timpul sfârșitului, ci suntem la sfârșitul timpului de sfârșit; și are loc chemarea afară, separarea și pregătirea. Adevăratul mesaj al Cuvântului lui Dumnezeu este vestit până la marginile pământului, astfel că ultimii pot fi chemați afară. 

Multe lucruri ar putea fi relatate din vizitele mele în multe țări, dar astăzi doresc să împărtășesc o mică trăire care mi-a sfâșiat inima. Cum știți cu toții, eu nu sunt un nou venit, ci sunt în Împărăția lui Dumnezeu și, de asemenea, în slujbă, de mulți ani. Am fost cu fratele Branham din 1955 până în 1965, nu doar în adunările lui din Germania, ci în diferite ocazii, în S.U.A.; eu l-am cunoscut personal, ca pe un om trimis de Dumnezeu, prorocul promis în Maleahi cap. 4.

Dar astăzi, înainte de a vă împărtăși ceva ce îmi mișcă sufletul profund, aș vrea să citesc din Fapte 26:16: „Dar scoală-te şi stai în picioare; căci M-am arătat ţie, ca să te pun slujitor şi martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât şi al lucrurilor pe care Mă vei vedea făcându-le”. Aici avem o însărcinare divină directă, dată apostolului Pavel. De fapt, nu există nicio slujbă dacă mai întâi nu este o chemare divină, o însărcinare divină. Domnul Însuși decide pe cine să ia, cu ce scop. 

Preaiubiților, dacă citim mărturiile fratelui Branham [în care el relatează] cum i S-a arătat Domnul, mai ales în 1933... Prieteni, acesta este lucrul care mi-a atins sufletul acum câteva zile și, desigur, de ceva vreme… Pe 11 iunie 1933, pe la ora 14, când fratele Branham era pe cale să boteze a șaptesprezecea persoană, el a auzit glasul: „Uită-te în sus”. L-a auzit și a doua oară: „Uită-te în sus”. Când s-a uitat, era acea lumină supranaturală, stâlpul de foc, norul acela supranatural, vizibil pentru peste patru mii de oameni și, din acea lumină supranaturală, glasul Domnului Dumnezeu i s-a adresat (eu mi-am notat în Biblia mea): „Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, mesajul dat ție va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos”. Apoi, fratele Branham a adăugat: „Nu că eu voi premergătorul, ci mesajul va fi premergătorul”. 

Acum, dacă vă uitați la această fotografie, cunoscută oricui pretinde a crede mesajul acestui ceas… aceasta a fost făcută în ianuarie 1950, în Huston, Texas și se află în Washington DC, ca „singura ființă supranaturală fotografiată vreodată”. Pe 18 decembrie 1969, eu am călătorit la Washington și am văzut cu ochii mei fotografia originală în Salonul de Artă din Washington DC, între orele 11 – 12, dimineața. Dar acum, ce s-a întâmplat? Citesc aici falsificarea ce a fost pusă sub documentul divin… v-o citesc: „Așa cum Ioan Botezătorul a premers prima venire a lui Hristos, tu vei premerge cea de-a doua Sa venire”. Sub această fotografie a fost pusă o minciună! Nu se spune nimic despre mesaj, doar „…tu vei premerge cea de-a doua Sa venire”. Dar Glasul a spus: „Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, mesajul dat ție va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos”. Cine de pe pământ are dreptul și este în măsură să schimbe ceea ce a venit chiar de pe buzele Domnului?

Preaiubiții mei prieteni, a sosit timpul și, dacă citiți Romani 3, numai Dumnezeu este adevărat și fiecare om este un mincinos. Dacă citiți în 1 Ioan, „nicio minciună nu-și are originea în adevăr”. Adevărul este adevăr pentru totdeauna. Dar mergeți în urmă, la grădina Edenului, când prima îndoială a fost așezată în gândurile Evei, apoi a avut loc discuția, înșelăciunea, amăgirea. 

Preaiubiți frați și surori, Domnul m-a chemat la slujbă și fratele Branham a confirmat aceasta în prezența celor doi martori, Banks Wood și Fred Sothman, repetând cuvânt cu cuvânt în limba engleză ceea ce-mi spusese Domnul în limba germană, apoi a spus: „Te rog să aștepți până sosește timpul”. După ce fratele Branham a fost luat ca să fie cu Domnul, a venit timpul și eu am dus mesajul, adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu promis pentru acest timp, adevăratele învățături restituite ale Bibliei – am dus totul, chiar din clipa când fratele Branham a fost în slavă, am dus totul conform însărcinării divine, Cuvântul lui Dumnezeu, până la marginile pământului. 

Și dați-mi voie să spun: când privesc la falsificări ca aceasta, vă puteți închipui ce se petrece în inima mea, știind că William Branham a fost un adevărat om al lui Dumnezeu, cu o slujbă infailibilă cum numai Domnul nostru a avut… Și apropos, fratele Frank înțelege tot ce a spus fratele Branham, prin harul lui Dumnezeu; nu există niciun punct pe care eu să nu-l înțeleg, nu există niciun punct pe care eu să-l înțeleg greșit, pentru că readuc totul la Cuvântul lui Dumnezeu; și atunci mesajul și Cuvântul este unul și același lucru. Adevărata Mireasă a lui Hristos nu trăiește cu tâlcuiri, ci cu fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu așa cum a ieșit acesta din gura Dumnezeului celui viu. 

Deci, preaiubiților, vă rog să înțelegeți: datorită însărcinării directe, trebuie să iau în serios această slujbă. Eu doresc să văd Mireasa chemată afară, pregătită să-L întâlnească pe Mire, atunci când Acesta va veni. 

Fiți binecuvântați, cu binecuvântările Dumnezeului Atotputernic. Rămâneți în Cuvântul lui Dumnezeu și astfel în voia lui Dumnezeu; și fiți pregătiți pentru că revenirea Domnului nostru este foarte, foarte aproape. Maranatha. Domnul să vă binecuvânteze și să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus!