Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

ŠTA ĆU JA URADITI SA ISUSOM ZVANIM HRISTOS? / William Branham

Jazyk: srbo-chorvatsky

Jiné jazyky