Freie Volksmission

Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heb.13.8

Sprache

Predică la Gospel Channel Europe nr. 55 / Ewald Frank
Dragi prieteni, iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă vorbesc din centrul de misiune din Krefeld, Germania. Este un privilegiu pentru mine să am această ocazie de a împărtăşi cu dumneavoastră preţiosul şi sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, de a împărtăşi cu dumneavoastră întreg sfatul lui Dumnezeu, să vă arăt din Vechiul şi Noul Testament făgăduinţele şi împlinirea lor. Aşa cum putem înţelege din Cuvântul lui Dumnezeu noi trăim acum foarte aproape de cea de-a doua venire a lui Hristos iar Evanghelia trebuie propovăduită tuturor neamurilor de pe întreg pământul aşa cum a spus-o Domnul nostru în Matei 24:14. Apostolul Pavel scria în zilele lui în

2 Corinteni 5:20: „Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos…”. Ambasadorul reprezintă o ţară în altă ţară. Noi suntem străini pe pământ, aceasta nu este casa noastră, suntem reprezentanţii lui Dumnezeu prin Hristos. Noi reprezentăm Împărăţia lui Dumnezeu, de fapt Biserica Dumnezeului celui viu şi credem în Cuvântul inspirat din Vechiul şi Noul Testament. În capitolul 6 apostolul spune în vs. 7 şi 8: „Prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire şi de apărare, pe care le dă neprihănirea; în slavă şi în ocară, în vorbire de rău şi în vorbire de bine. Suntem priviţi ca nişte înşelători, măcar că spunem adevărul; ca nişte necunoscuţi, măcar că suntem bine cunoscuţi; ca unii care murim, şi iată că trăim; ca nişte pedepsiţi, măcar că nu suntem omorâţi”. Iubiţilor, dacă cineva este chemat în slujbă el va fi înţeles greşit. Chiar şi Domnul nostru şi toţi proorocii au fost greşit înţeleşi în zilele lor, în slujba lor. Dar acum când revenirea iubitului nostru Domn se apropie şi vedem proorociile biblice împlinindu-se peste tot trebuie să înţelegem ceea ce a făgăduit Dumnezeu Bisericii, ce a făgăduit El Israelului, noi trebuie să înţelegem prin citirea Cuvântului lui Dumnezeu îndeosebi prin citirea versetelor profetice care se referă la timpul de sfârşit. Nu trăim doar aproape ci ultimele momente ale timpului de har. Proorocul Daniel în cap. 2 şi cap. 7 a văzut cele patru împărăţii ridicându-se iar de ultima a fost foarte interesat. El spune în Daniel 8:25 ce va fi la sfârşitul timpului de sfârşit legat de Israel şi de Uniunea Europeană. Are loc venirea la putere din nou a Imperiului Roman şi conform proorociilor biblice aceasta trebuie să aibă loc chiar acum. Timpul unirii şi al semnelor, unirea pe plan politic, economic şi religios, toate lucrurile trebuie să fie unite iar guvernarea mondială trebuie să fie stabilită. Ordinea mondială trebuie să vină iar aceasta nu va veni prin S.U.A. aşa cum o doreşte preşedintele. Nu. Ea va veni prin Uniunea Europeană pentru că aceasta este ultima parte a istoriei care va avea loc. Noi trebuie să înţelegem că în acest moment Israelul este în centrul atenţiei. Nu este o zi în care Israelul să nu fie amintit la ştiri. Dacă citim ce spun oamenii renumiţi din Uniunea Europeană, chiar şi preşedintele Franţei scrie către papa adresându-i-se cu aceste cuvinte: „Prea Sfinte tată…” dându-i sugestii despre cum trebuie mutată puterea politică în mâna Comunităţii Europene. Putem vedea cum Silvio Berlusconi a făcut afirmaţia în Atena că a venit timpul pentru Ucraina şi Belarus şi de asemenea şi pentru Federaţia Rusă să se alăture Comunităţii Europene. Aceasta nu este totul. În declaraţii se mai menţionează că şi Israelul este parte a Europei iar Israelul trebuie să se alăture Comunităţii Europene. Noi avem declaraţiile scrise negru pe alb că guvernul israelian a primit bine declaraţiile politicienilor din Comunitatea Europeană. Iubiţilor, eu mă refer la aceste lucruri pentru a ajunge la un punct. Este un proces de pace despre care ştie fiecare om de pe pământ. Este vorba despre pace, nu o pace undeva la capătul pământului ci pace în Israel, în acea regiune în care majoritatea proorociilor biblice sunt descoperite şi de asemenea şi împlinite. În Daniel 8:25 scrie: „Din pricina propăşirii lui şi izbândirii vicleniilor lui, inima i se va îngâmfa, va pierde pe mulţi oameni care trăiau liniştiţi…”. Trebuie să fie o politică (în limba engleză scrie: „Din pricina politicii lui…”) iar politica trebuie să fie în mâna unui singur om iar acest om trebuie să reprezinte toate religiile, toate politicile, totul trebuie să fie unit în mâna acestui singur om. Noi înţelegem că oamenii şi-au cam pierdut încrederea în domnul Bush, în domnul Chirac şi în mulţi alţii dar este un singur loc pe acest pământ spre care toţi privesc şi acest loc este Vaticanul. Vaticanul va avea principalul rol în unirea religiilor, în unirea lumii pentru noua ordine mondială, pentru a aduce pacea în Orientul Mijlociu, pentru a-i aduce pe arabi şi evrei la aceeaşi masă a tratativelor. De aceea Scriptura prevesteşte cuvântul proorociei: „Din pricina propăşirii lui şi izbândirii vicleniilor lui, inima i se va îngâmfa şi va pierde pe mulţi oameni…”. Apoi dacă mergeţi un capitol mai departe, în Daniel 9:27 scrie: „El va face un legământ trainic cu mulţi, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare…”. Deci chiar acum lucrurile pe care le vedem, procesul de pace se îndreaptă în această direcţie iar până la urmă va avea succes. Iubiţii mei, dacă lucrurile se petrec cu asemenea viteză atunci cum stăm cu pregătirea noastră? Cum stăm cu restituirea? Suntem pregătiţi să-L întâmpinăm pe Mire atunci când va veni, când se va împlini Matei 25: „Cele ce erau gata, au intrat cu El în odaia de nuntă, şi s-a încuiat uşa”. Iubiţilor, Domnul nostru a dat făgăduinţa: „Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi”. Trebuie să înţelegem că acum, înainte de revenirea lui Hristos, este o epocă profetică iar în această epocă proorociile biblice se împlinesc. Aşa cum a fost o slujbă care a pregătit calea Domnului la prima Sa venire trebuie să existe o slujbă pe care Dumnezeu a promis-o şi a rânduit-o în Cuvântul Său pentru a ne arăta calea înapoi către creştinismul original. Aceasta înseamnă înapoi la Hristos, înapoi la Cuvânt, înapoi la zilele apostolilor, înapoi la învăţăturile apostolilor, de aceea numim această slujbă apostolică şi profetică, înapoi la original şi să ne îndepărtăm de toate interpretările. Chiar am scris ultima mea broşură – „La început a fost Cuvântul, nu răstălmăcirea”. Dacă mergeţi în Matei 24 unde Domnul nostru vorbeşte despre timpul de sfârşit, toţi ar trebui să-şi dea seama că trăim chiar în acel timp. Auzim de războaie, de veşti de războaie, de cutremure, de toate aceste catastrofe care zdruncină neamurile. Orice om ar trebui să ia în serios şi să înţeleagă că smochinul (Israelul) vine la viaţă din nou. Domnul nostru spune: „Când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi”

(Matei 24:33) iar apoi El spune în Matei 24:34,35: „Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri” şi după aceasta Domnul continuă să spună: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”. Aici El vorbeşte despre lucrurile care se vor întâmpla chiar înainte de revenirea Lui. În vs. 39 scrie: „Aşa cum a fost în zilele lui Noe…” iar în vs. 40 citim: „Atunci, din doi bărbaţi care vor fi la câmp, unul va fi luat şi altul va fi lăsat” iar apoi în vs. 44 şi 45 scrie: „De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi”. În vs. 45 este scris: „Care este deci robul credincios şi înţelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă?”. Nu cineva care se pune pe sine însuşi, nu cineva care începe o slujbă, nu cineva care se aşează într-un birou. Dumnezeu a pus diferite slujbe în Biserica lui Isus Hristos: apostoli, prooroci, învăţători, evanghelişti, păstori iar acum avem făgăduinţa că El îl va trimite pe proorocul Ilie înainte de a veni ziua cea mare şi înfricoşată a Domnului. Ca şi Ioan Botezătorul care a venit în duhul şi puterea lui Ilie pentru a pregăti calea Domnului tot aşa va fi o slujbă profetică care ne va aduce înapoi la Dumnezeu şi la Cuvântul Lui. Ştim că cerul şi pământul vor trece dar Cuvântul lui Dumnezeu va rămâne pentru veşnicie. Să dăm prioritate Cuvântului lui Dumnezeu şi să punem deoparte toate interpretările. Aceleaşi lucruri le găsim şi în Marcu 13 unde Domnul nostru vorbeşte despre timpul de sfârşit, despre semnele care vor avea loc, despre poporul Israel. În vs. 30 şi 31 scrie: „Adevărat vă spun, că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri”. Şi din nou este scris: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”. Puteţi merge în Luca 21 unde Domnul nostru a vorbit despre timpul de sfârşit şi despre lucrurile care vor avea loc. El face aceeaşi afirmaţie. În Luca 21:31-33 scrie: „Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Adevărat…”. Dacă auziţi cuvântul „Adevărat” vă rog să vă opriţi şi fiţi atenţi la ceea ce spune Domnul: „Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”.

Iubiţi prieteni, fraţi şi surori în Hristos, doamnelor şi domnilor, noi avem nevoie astăzi de mesajul ceasului, de Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru a desăvârşi lucrarea harului în Biserica

nou-testamentară. Este chemarea afară, timpul de pregătire pentru a fi gata, pentru a-L întâmpina pe Domnul ca Mire atunci când va veni să-Şi ia Mireasa la Cina de nuntă a Mielului. Dacă mă gândesc la capitolele din Apocalipsa, în special la capitolele 2 şi 3 acolo unde Domnul nostru se adresează îngerului fiecărei Biserici şi mesajul este dat întregii Biserici dar îngerul este acela care-l primeşte şi-l împărtăşeşte. Nu este de nici un folos să citeşti sfârşitul fiecărui mesaj unde scrie: „Cine are urechi să audă ce zice Duhul Bisericilor” iar apoi să asculţi ce spune acest om sau acel evanghelist sau ce spune o persoană carismatică. Nu este de nici un folos să o iei pe un drum greşit. Noi trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu. Tocmai am citit Apocalipsa 2:1b: „Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă, şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur”. Este un „Aşa vorbeşte Domnul” de care eu sunt interesat. Nu de multele interpretări. Eu doresc să aud de pe buzele Domnului meu ce are El de spus. Nu ce spune predicatorul despre ce a spus El ci doresc să aud vocea Lui, vreau să cunosc Cuvântul Lui şi sfatul lui Dumnezeu cu Biserica

nou-testamentară şi în general. În acelaşi capitol în vs. 8 Domnul vorbeşte din nou aceste lucruri: „Iată ce zice Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel ce a murit şi a înviat”. Fraţi şi surori a sosit timpul pentru noi ca să auzim ce spune Domnul în Cuvântul Lui. El care este Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel care umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur, El care a fost mort şi este viu pentru totdeauna.

Iubiţilor, în timpul nostru a fost un om, un om chemat direct în slujbă, numele lui a fost William Branham. Dumnezeu l-a folosit după cel de-al doilea război mondial din mai 1946 pentru a răspândi ultima trezire de vindecare, trezirea de mântuire şi vindecare care a avut loc după cel de-al doilea război mondial. Înaintea tuturor evangheliştilor care sunt cunoscuţi, Dumnezeu a folosit acest om smerit care a fost însărcinat direct de Domnul, care a auzit vocea Domnului şi căruia i s-a spus: „Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos şi tu eşti trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos”. Mesajul ceasului include toate făgăduinţele: restituirea, timpul de înviorare, totul este inclus în Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru această zi. Mesajul nu este ceva pe care cineva să-l fi inventat. Mesajul va fi întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu iar adevărata credinţă este ancorată în făgăduinţele pe care Dumnezeu le-a făcut în Cuvântul Său. Domnul vorbeşte din nou următoarei Biserici în capitolul 2 vs. 12: „Iată ce zice Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri”. Este acelaşi Domn dar de fiecare dată El se prezintă într-un fel diferit pentru că este totul în toate, El este Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel ce a murit şi este viu. El este totul. În mesajul adresat următoarei Biserici El spune în vs. 18: „Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu care are ochii ca para focului…”. Da! El te vede pe tine, El mă vede pe mine şi noi trebuie să înţelegem ce zice El. Înainte ca să credem trebuie să ne fie descoperit iar în Împărăţia lui Dumnezeu toate lucrurile vin prin descoperire dumnezeiască.

Iubiţilor gândiţi-vă pentru un moment. Atunci când a venit Domnul pentru prima oară acum două mii de ani El a venit la ai Săi dar ai Săi nu L-au primit (Ioan 1:11). Ei au aşteptat patru mii de ani, El a fost speranţa din inima lor, tot ce era legat de slujbele din Templu, ei vorbeau despre venirea Domnului, iar atunci când a venit, oamenii au ratat ziua cercetării lui Dumnezeu deoarece au rămas în interpretările lor. Iubiţilor eu trebuie să spun acest lucru în Numele Domnului. Nu rămâneţi în propria voastră interpretare. Întoarceţi-vă la Cuvântul lui Dumnezeu şi credeţi aşa cum zice Scriptura. Scriptura vorbeşte despre un Dumnezeu, despre un singur botez, despre o singură Biserică. Cred că a sosit timpul ca fiecare să-şi dea seama că cerul şi pământul vor trece dar Cuvântul lui Dumnezeu va rămâne pentru totdeauna. Dacă acest Cuvânt se află în voi este o sămânţă divină iar voi aveţi parte de firea dumnezeiască din pricina Cuvântului lui Dumnezeu care este o substanţă divină şi care are viaţă dumnezeiască în ea însăşi. Domnul nostru a spus: „Cuvintele pe care vi le spun sunt duh şi viaţă”. La început a fost Cuvântul şi Cuvântul a fost făcut trup şi a locuit printre noi. În El a fost viaţa şi viaţa era lumina oamenilor. Cuvântul trebuie să fie descoperit în noi, El trebuie să fie viaţa lui Hristos în voi. Să muriţi cu Hristos astfel încât Hristos să poată trăi în voi.

Iubiţilor revenirea Mântuitorului nostru, a Mirelui este foarte aproape şi semnele timpului arată foarte clar către acest eveniment. Noi nu trăim numai în timpul de sfârşit ci ne aflăm la sfârşitul timpului de sfârşit. Cred că este făcută ultima chemare. Am încrederea că voi înţelegeţi că nu este numai fratele Frank care vă vorbeşte. Eu nu am nimic de spus dar doresc ca Dumnezeu să vă poată vorbi pentru ca să înţelegeţi cuvântul care vă este adresat: întoarceţi-vă la Dumnezeu, întoarceţi-vă la Cuvântul Său şi credeţi aşa cum zice Scriptura iar voi veţi fi binecuvântaţi şi pregătiţi pentru măreaţa zi a revenirii iubitului nostru Domn şi Mântuitor.

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, El să fie cu voi, El să vă dăruiască înţelegerea divină şi descoperirea dumnezeiască pentru a cunoaşte timpul şi Cuvântul făgăduit pentru această zi. Pentru a cunoaşte mesajul acestui ceas şi să puteţi ieşi din toate lucrurile care nu sunt în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu, să puteţi fi pregătiţi astfel încât atunci când trâmbiţa va răsuna noi să o auzim. Dar noi trebuie să auzim acum Cuvântul pentru a putea auzi strigătul şi sunetul trâmbiţei atunci când va suna. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi este rugăciunea mea în sfântul Nume al lui Isus. Amin!