Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

The Apostolic Prophetic Bible Ministry - TV series - No.55 / Ewald Frank

Jazyk: anglicky

Jiné jazyky
Only rumanian translation available, check back for other languages later.