Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries
Zámerom tejto brožúry je dať čitateľom podnet na premýšľanie. Chceme dosiahnuť, aby každý spozornel a aby sa vnútorne touto témou zaoberal. Mlčaním už kde-kto na seba uvalil vinu – na druhej strane ten, kto hovorí a píše a nedrží sa pritom všeobecnej mienky, vzbudzuje nepríjemnú pozornosť. Nikto však nedokáže vyhovieť všetkým.

Dnešná generácia nemôže za to, že bol v minulosti udávaný vždy znova zlý smer. Preto by sa nikto nemal cítiť osobne dotknutý. Ak bude v tejto brožúre odhaľovaný chybný vývoj v cirkevných dejinách, tak nie zo záľuby ku kritike, ale z lásky k pravde. Každý by mal počas čítania vidieť dobre mienený úmysel a ruku natiahnutú ku pomoci.

Veríme, že celé duchovenstvo je presvedčené o tom, že správne učí a koná. Všetci sa snažia činiť vôľu Božiu. Nikto im však neukázal, že nastalo totálne odchýlenie od originálneho zvestovania a praxe. Dnes nachádzame už len zvyky a tradície, ktoré nemajú vôbec žiadny biblický základ.

Duchovná orientácia sa stratila a široké masy sú vedené nesprávnym smerom. Ak sa jedná o horlivosť a oddanosť, tak tie nachádzame vo všetkých náboženstvách, avšak ľudské úsilie nestačí na to, aby sa Boh zmiloval. V tomto krátkom úvode sa určitých tém len dotkneme alebo ich len stručne vyložíme. V ďalších publikáciách sa budeme podrobne zaoberať základnými učeniami a témami. Vo svetle biblického proroctva bude objasnený aj časový vývoj.

Krefeld, Nemecko, jar 1985 

autor

Content 1 2 3 4 5 6 7 8 9