Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Prepis Internetového zhrnutia - Máj 2014 / Ewald Frank