Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries
Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă transmitem salutări deosebite din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.

Privim în urmă la adunările pe care ni le-a dat Domnul, privim la toate versetele pe care le-am putut împărtăși cu poporul lui Dumnezeu. Nu putem decât să spunem că fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu ne devine mai scump și vedem armonia între Vechiul și Noul Testament și, mai ales, făgăduințele pentru timpul acesta și, de asemenea, să avem parte de ceea ce face Dumnezeu acum.

Cu privire la Israel, ne amintim de timpul când, în 1948, Ben Gurion a declarat Israelul statul tuturor evreilor care se vor întoarce din țările în care au fost împrăștiați. Ne amintim, de asemenea, că în mai 1946, îngerul Domnului a venit la fratele Branham și i-a dat marea însărcinare – da, putem folosi cuvintele „marea însărcinare” – ca să ducă mesajul care va premerge a doua venire a lui Hristos. Și la fel de important cum a fost premergătorul și mesajul acestuia la prima venire a lui Hristos, tot atât de important este și mesajul acestui ceas – ca să ne aducă înapoi la Dumnezeu, înapoi la Cuvântul Său, înapoi la început, înapoi la temelie – să ne așeze din nou în starea în care a fost la început Biserica nou testamentară. 

Deci, preaiubiților, înțelegem împlinirea profețiilor în timpul nostru. Pe de o parte cu Israelul – evreii s-au întors din peste 150 țări în țara făgăduită și Domnul nostru a spus: „Când vedeți smochinul, atunci știți...” Când smochinul revine la viață, atunci va fi timpul când noi să privim în sus căci răscumpărarea noastră se apropie. 

Apoi, ne este amintit în Luca 19, unde Domnul nostru a privit peste Ierusalim și a plâns cu amar, că ei n-au recunoscut ziua cercetării lor. După aceea, în vers. 44 Domnul nostru a pronunțat judecata. O puteți citi: „…te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că - pentru că - n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată”. Acest lucru mă mișcă în inimă: nu au recunoscut, nu au cunoscut vremea când s-a împlinit Cuvântul făgăduit de Dumnezeu. Mântuitorul a venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit. 

Preaiubiților, privim acum la epoca bisericii în care trăim noi, privim la făgăduințele lui Dumnezeu și se pune întrebarea: cine a recunoscut, cu adevărat, timpul acesta? Și spun următoarele cu un respect profund: eu cred că nimeni n-a avut vreodată o slujbă ca a fratelui Branham, acest om al lui Dumnezeu, pe care l-am cunoscut personal vreme de zece ani, la ale cărui adunări din Germania și S.U.A. am participat, în a cărui casă am fost și pe care l-am cunoscut atât în slujba lui cât și în particular. Când lumina supranaturală  – stâlpul de foc – se cobora și el vedea anumite lucruri în vedenii, de fiecare dată a fost „AȘA VORBEȘTE DOMNUL”. Dar apoi trebuie să înțelegem că lui i-a fost spus în mod direct: „Nu tu, ci mesajul dat ție va premerge a doua venire a lui Hristos”. Domnul și-a luat robul și prorocul în slavă, dar mesajul rămâne cu noi și a fost rânduit de către Dumnezeul Atotputernic ca eu să primesc har înaintea Domnului să cunosc timpul, să cunosc mesajul, să recunosc ce face Dumnezeu în timpul nostru și să am parte în răspândirea mesajului  - adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu.

Preaiubiților, printre multele întrebări care mi-au fost adresate în scris, a fost și următoarea: „De ce există atâtea direcții în mesajul acestui ceas?” 

Preaiubiților, înaintea lui Dumnezeu nu există multe direcții în mesaj sau în Cuvânt. Este o singură Biserică, o singură Mireasă, o singură credință, un singur Domn, un singur botez, o singură direcție principală în conformitate cu Cuvântul, în Cuvânt, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Toate celelalte direcții sunt în afara mesajului acestui ceas. 

De aceea, trebuie să recunoaștem ce a spus Domnul nostru. Grâul este grâu, iar restul înțelegeți fără să vă explic eu. Neghina este neghină și fiecare cuvânt autentic al lui Dumnezeu, fiecare cuvânt făgăduit al lui Dumnezeu este pentru adevărata sămânță. Și adevărata sămânță este grâul! Numai grâul va fi secerat la revenirea lui Hristos. Nicio neghină nu va merge în cer; acestea sunt în afara ogorului de pe care va fi secerat grâul.

Noi trebuie să înțelegem, preaiubiților… Sper că voi cuprindeți ce vreau să spun în Numele Domnului: există un singur Cuvânt adevărat al lui Dumnezeu, o singură Biserică adevărată, o singură Mireasă adevărată, un singur mesaj adevărat al acestui ceas și acesta este întotdeauna sută la sută în Cuvântul lui Dumnezeu! Fără discuții despre acesta, fără polemică, fără interpretare – ci fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu este „da” și „amin” și fiecare făgăduință făcută de Dumnezeu rămâne adevărată în veci de veci.

Deci, este o singură direcție în mesaj, în Biserică, în Mireasa lui Isus Hristos. Toate interpretările sunt în afara mesajului; toate explicațiile sunt în afara mesajului. Și dați-mi voie să spun următoarele în dragoste: prea mulți vorbesc despre mesaj [message – engl.] dar ei sunt într-o încurcătură [mess-age – engl.] nu în mesajul Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, făgăduit pentru acest timp. 

Astfel, noi înțelegem că suntem în timpul chemării afară. Și așa cum s-a împlinit prima parte a făgăduinței în slujba lui Ioan Botezătorul: că el va întoarce inimile părinților din Vechiul Testament la copiii din Noul Testament (Luca 1:16-17), așa se împlinește acum a doua parte, ca să întoarcă inimile copiilor lui Dumnezeu înapoi la părinții apostoli, înapoi la Cuvântul original, la temelia originală - nicio explicație, nicio interpretare! 

Și acum vremea se scurtează și revenirea Domnului nostru este aproape. Noi vedem acest lucru. Nu pot intra în detalii chiar acum, dar vedem acest lucru cu Israelul, îl vedem cu națiunile, vedem cum toate lucrurile arată spre sfârșit. Până și chemarea afară se apropie de încheiere. Toată lumea la nivel mondial a fost informată despre Cuvântul făgăduit al acestui timp. Și mă gândesc la harul lui Dumnezeu dat nouă, să slujim acum 172 națiuni cu adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, crezând mesajul autentic al acestui ceas, fără a merge după interpretatări străine. 

Dați-mi voie s-o spun din nou: fiecare interpretare este închipuire - nu are nimic de-a face cu Cuvântul original al lui Dumnezeu. „Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși”. După cum știți, acesta este textul din Romani 3. „Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși”. Astfel Dumnezeu rămâne adevărat. 

Preaiubiților, acum Mireasa este aproape chemată și conform Apocalipsa 19, „Mireasa s-a pregătit”. Conform Apocalipsa 22, la final Duhul și Mireasa spun: „«Vino!» Și cine aude, să zică: «Vino!»”. Deci noi ne întoarcem, venim înapoi, suntem așezați din nou pe temelia originală, suntem aduși înapoi la învățăturile originale, înapoi la început. 

Dați-mi voie să spun în încheiere: Dumnezeu mi-a dat o mare parte în răspândirea adevăratului Cuvânt al lui Dumnezeu și eu pot spune în Numele Domnului: eu respect fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu și cred că adevărata Mireasă este o Mireasă a Cuvântului. În Mireasă nu există nicio interpretare! Așa cum Mirele a fost Cuvântul descoperit în trup de carne, tot astfel fiecare făgăduință dată Miresei este Cuvântul lui Dumnezeu descoperit pentru acest timp. 

Astfel, eu trebuie să vă spun: acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Și acum vă puteți verifica voi înșivă dacă sunteți parte a Miresei-Cuvânt, fără a interpreta ci rămânând în Cuvântul lui Dumnezeu sau dacă sunteți în afara Cuvântului și astfel în afara mesajului, indiferent cât de des spuneți voi: „mesajul, mesajul...” Voi trebuie să fiți în Cuvânt, ca să fiți în mesaj și numai dacă voi sunteți în mesaj, sunteți în adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Și cerul și pământul vor trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci.

Domnul să vă binecuvânteze și să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.

1 Este un joc de cuvinte în limba engleză: message / mess age: mesaj / epocă a încurcăturii – n.tr.