Свободная народная Миссия

Исисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. Евр.13:8

Язык:

Другие страны

Sumar Video februarie 2014 / Ewald Frank
Preaiubiți frați și surori în Hristos,


Vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Vă salut și vă doresc sincer cele mai puternice binecuvântări din partea lui Dumnezeu, o cercetare divină din partea Dumnezeului Atotputernic.

Avem în urmă un sfârșit de săptămână binecuvântat. Au venit oameni din întreaga Europă și, de asemenea, din țările africane. Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru oportunitatea pe care o avem de a împărtăși Cuvântul original al lui Dumnezeu. Conform Matei 24:14, această Evanghelie autentică, Evanghelia deplină, Evanghelia lui Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, este predicată ca o mărturie tuturor națiunilor.

Dacă privim în urmă la ultimii 40 de ani, în aprilie 1974 noi am dedicat Domnului acest loc, spre a-I sluji și a împărtăși națiunilor Cuvântul Său.

După cum știți, am călătorit foarte mult – în ultimii 20 ani, 5 milioane și 921 de mile de zbor. Am mers de pe un continent pe altul, din țară în țară, spre a împărtăși Cuvântul sfânt și scump al Domnului. Iar acum, unul dintre cele mai minunate lucruri puse la dispoziție de Dumnezeu în zilele noastre, este faptul că putem ajunge până la marginile pământului și toți, din fiecare țară, pot asculta în direct vestirea pe care o avem aici, la Centrul Internațional de Misiune, în fiecare prim sfârșit de săptămână din lună. 

Acum ajungem la oameni din 172 de țări, cărora le facem de cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp, împlinirea lui Maleahi cap. 4, unde Domnul nostru a spus: „Eu vi-l trimit pe profetul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului cea mare şi înfricoşătoare”. Dumnezeu a împlinit această făgăduință în slujba preaiubitului nostru frate William Branham, un om trimis de Dumnezeu cu o însărcinare directă de a ne împărtăși cuvintele originale ale lui Dumnezeu. Eu niciodată nu voi accepta vreo interpretare. Este pur și simplu imposibil. Este imposibil ca eu să ascult o singură interpretare a 

Scripturilor, pentru că Biblia spune în epistola lui Petru: „nicio profeţie a Scripturii – NICIO profeţie a Scripturii – nu admite o interpretare personală”. Pentru mine aceasta este Așa vorbește Domnul. Deci, eu nu pot să cred decât ceea ce a spus Dumnezeu în Cuvântul Său. 

Preaiubiților, în mesajul acestui ceas există atâtea învățături diferite, care nu se găsesc în Biblie. Și dacă numai lucrurile pe care le găsiți în sfintele Scripturi sunt de la Dumnezeu, ce este cu toate învățăturile care nu se găsesc în Biblie? De unde provin acestea? Cine este răspunzător de ele? După cum știți, înainte de a-l întâlni pe fratele Branham în 1955, eu L-am întâlnit pe Domnul. L-am întâlnit pe Domnul! L-am cunoscut pe Domnul meu înainte de a-l cunoaște pe slujitorul Său, William Branham. Preaiubiților, dați-mi voie să spun următorul lucru, cu răspunderea pe care mi-a dat-o Domnul. De la început, din grădina Eden, există două semințe: una – Cuvântul original al lui Dumnezeu și cealaltă  – interpretarea [răstălmăcirea – n.tr.]. Și acest lucru se întâmplă până la sfârșit. În Matei 13, Domnul nostru a explicat detaliat despre cele două semințe.

William Branham, profetul lui Dumnezeu, a văzut globul pământesc și a văzut un om îmbrăcat în alb, care semăna sămânța bună și, de asemenea, a văzut un om îmbrăcat în negru, venind chiar în urma celui dintâi și care își arunca propria sămânță pe același ogor. Dar preaiubiții mei frați și surori, chiar dacă ploaia cade peste cei drepți și peste cei nedrepți, iar soarele răsare peste toți – „…după roadele lor îi veți cunoaște…” – și grâul rămâne grâu pentru totdeauna. Eu sunt născut la o fermă, știu cum arată un ogor cu grâu. 

Dați-mi voie să spun următorul lucru apăsat: William Branham, slujitorul și profetul lui Dumnezeu, a fost un om al lui Dumnezeu cu Cuvântul lui Dumnezeu original, iar noi suntem readuși la învățăturile originale ale lui Hristos, la învățăturile originale ale apostolilor. Nu poate fi pusă nicio altă temelie decât cea care a fost pusă deja.  

Deci, preaiubiților, întrebarea mea este: ce este cu toți frații pe care Scriptura îi numește „oameni” – nu slujitori ai lui Dumnezeu, ci „se vor ridica oameni” – oameni, nu apostoli, ci se vor ridica oameni, care vor învăța învățături stricate. Cine sunt ei? Sunt ei născuți din nou? Sunt ei botezați în Duhul Sfânt? Sunt ei călăuziți de Duhul Sfânt? 

Preaiubiților, a sosit timpul să întrebăm: Îl cunoașteți voi pe Domnul? Îl cunoașteți voi pe Domnul? Ați primit voi o însărcinare? Știți voi de o zi din viața voastră când Domnul v-a chemat la slujbă? Și aici trebuie să spunem următoarele – din 1 Petru 1:23-25: „fiind născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care se strică…”­ – orice interpretare [răstălmăcire] este ceva stricat. Biblia spune aici: „fiind născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care se strică, ci dintr-una care nu se strică, prin Cuvântul lui Dumnezeu…” Aleluia! Laudă Dumnezeului Atotputernic! Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța originală și când Cuvântul a fost făcut trup, făgăduința i-a fost dată Mariei, iar Duhul Sfânt a umbrit-o și a fost născut Fiul lui Dumnezeu. Așa este cu noi: numai dacă Cuvântul original al lui Dumnezeu este sădit în inima voastră, Duhul Sfânt poate veni peste voi ca să creeze viața nouă în voi. Orice altceva este o religie, o închipuire. Uitați-o! Întoarceți-vă la Cuvântul original al lui Dumnezeu.

Apoi, doar v. 25: „dar Cuvântul Domnului rămâne pentru eternitate”.  Iarba trece, orice altceva trece – „dar Cuvântul Domnului rămâne pentru eternitate. Iar acesta este Cuvântul Evangheliei care v-a fost vestit”. Glorie Dumnezeului Atotputernic! Nu închipuire, nu interpretare, ci Cuvântul original al lui Dumnezeu, care este sămânța, este semănat acum pentru toți aleșii și aceștia nu vor primi nicio interpretare. Ei vor primi numai Cuvântul făgăduit al Dumnezeului Atotputernic, vor fi născuți din nou, vor fi umpluți cu Duhul Sfânt, vor fi călăuziți de Duhul Sfânt în tot adevărul. Și numai Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul.

Astfel, suntem recunoscători pentru slujba fratelui Branham, pe care l-am cunoscut vreme de 10 ani. Preaiubiților, Dumnezeu mi-a dat un mare privilegiu pe care doar puțini s-ar putea să-l fi avut în timpul vieții lor – acela de a-L cunoaște pe Domnul, de a-L cunoaște pe profetul Său, de a cunoaște făgăduința pentru acest timp, de a avea parte de însărcinarea directă pentru a sluji Domnului și a distribui mesajul acestui ceas tuturor aleșilor de pe întreg pământul. Și dacă voi sunteți aleși dinaintea întemeierii lumii, nu veți asculta nicio altă învățătură, vă veți întoarce la Cuvântul lui Dumnezeu, veți primi sămânța originală și veți fi binecuvântați cu binecuvântările Dumnezeului Atotputernic.

Scumpul Domn să fie cu voi, este rugăciunea mea în Numele sfânt al lui Isus. Amin.

1 „şi dintre voi înşivă se vor ridica oameni vorbind lucruri stricate, ca să-i tragă pe ucenici după ei” – Fapte 20:30 – n.ed.2 sau: răspândi – n.tr.