Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Sumar Video Ianuarie 2014 / Ewald Frank
Preaiubiți frați și surori în Hristos, 

Vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urma noastră un sfârșit de săptămână binecuvântat, de adunări deosebite în prezența Domnului. Ne-am oprit din nou, în special asupra textului din Matei 24, unde Domnul nostru a vorbit despre acele lucruri care trebuie să aibă loc înaintea revenirii lui Hristos. În mod deosebit, v. 14: „Evanghelia  aceasta …va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor Neamurilor. Atunci va veni sfârșitul”. 

În mod deosebit voi, frați preaiubiți, care împărtășiți Cuvântul lui Dumnezeu în diferite țări – noi suntem atât de recunoscători Dumnezeului Atotputernic pentru adevăratul și neschimbatul Cuvânt al lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să amintesc – noi ne-am adunat aici din circa 30 de națiuni. Aproape 1.200 de oameni au fost aici, în centrul de misiune, ca să asculte adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Nici măcar o singură răstălmăcire! Nici o răstălmăcire, ci Evanghelia originală, Evanghelia veșnică a lui Isus Hristos, Domnul nostru și de asemenea, împărtășim întregul Cuvânt al lui Dumnezeu descoperit prin slujba robului și prorocului Său, William Branham. 

De asemenea, eu am privit în urmă la ultimii 60 de ani, la ultimii 50 de ani, ultimii 40 de ani, am aruncat o privire în urmă la felul în care Dumnezeu a călăuzit într-un mod atât de minunat. După cum înțelegeți, eu nu pot intra în detalii, dar în 1953, în mai 1953, a avut loc o mare conferință, la care mi s-a cerut să predic. Apoi privesc în urmă la cei 50 de ani de slujbă în care am împărtășit mesajul acestui ceas. Iar când ne-am uitat pe harta lumii, am văzut marcate, orașele pe care le-am vizitat în multe țări. Au fost 262 de orașe principale, fără a lua în calcul și orașele mai mici, care nu sunt menționate pe harta lumii. 

Astfel, privesc în urmă la mulți, mulți ani Împărăția lui Dumnezeu, în care am împărtășit Cuvântul lui Dumnezeu cu milioane de oameni de pe întregul pământ.

Prieteni, când am citit din nou, la acest sfârșit de săptămână care a trecut: „Evanghelia  aceasta a Împărăției va fi propovăduită …  tuturor Neamurilor. Atunci va veni sfârșitul”… Niciodată în istoria celor 2.000 de ani nu a fost posibilă împlinirea acestui verset. Toți reformatorii și marii oameni ai lui Dumnezeu au vizitat câteva țări și atât. Dar Scriptura s-a împlinit în timpul nostru, ca tot pământul, toate națiunile să fie incluse, ca să audă pentru ultima oară, Evanghelia veșnică care cuprinde tot ce ține de Împărăția lui Dumnezeu. Vă puteți închipui cât sunt de recunoscător că am parte – o parte directă – de împlinirea acestui verset. 

Apoi, cum știți cu toții, l-am cunoscut pe fratele Branham vreme de 10 ani. L-am cunoscut ca om, ca proroc, ca om al lui Dumnezeu. Eu pot să spun: sunt martor ocular la ceea ce a făcut Dumnezeu în vremea noastră și pot s-o spun în smerenie: sunt unul care înțelege fiecare afirmație a fratelui Branham. Nu există nicio problemă și vă spun de ce: pentru că eu duc totul înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu am două lucruri: pe de o parte mesajul și pe de o parte Biblia. Mesajul vine din Biblie și ne readuce la Biblie și nimic nu poate fi adăugat Cuvântului lui Dumnezeu. Totul este în Biblie. 

De aceea, fratele Branham a folosit Apocalipsa 10 cu aplicabilitate la slujba lui și dacă vreți să observați cu atenție, el întotdeauna a folosit pluralul, căci prin slujba lui, toate tainele lui Dumnezeu – vă rog să fiți atenți, plural: taine – aceea a fost slujba lui, ca mesager al celei de-a șaptea epoci a Bisericii. Dar Apocalipsa 10, care este un text profetic, vorbește numai despre o taină. Și nu numai despre o taină, ci despre taina lui Hristos. Taina lui Dumnezeu. Isus Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită. Iar evreii nu au recunoscut pe Domnul și Mesia al lor, pe vremea aceea. Dar când vine timpul lor, Îl vor privi pe Acela pe care L-au străpuns, vor plânge și vor jeli și vor înțelege ce au făcut. 

Preaiubiților, pentru mine este absolut necesar să am, prin descoperire divină și prin inspirație, sfintele Scripturi și mesajul fără contradicție – totul în armonie. Iar prin slujba fratelui Branham a fost descoperită fiecare taină, totul începând cu grădina Edenului și până la ultimul moment, totul a fost descoperit. Astfel că noi înțelegem unde să așezăm slujba fratelui Branham conform Cuvântului lui Dumnezeu.

Acum, versetul foarte special: „Evanghelia  aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie... Atunci va veni sfârșitul”. De ce i-a fost spus fratelui Branham pe 11 iunie 1933: „Mesajul dat ție va premerge a doua venire a lui Hristos”? De ce i-a fost spus: „Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, mesajul dat ție va fi premergătorul celei de-a doua veniri a lui Hristos”? Astfel, Domnul a luat mesagerul, dar mesajul, adevărata Evanghelie, adevăratul Cuvânt - și dacă spun „Evanghelie”, mă refer la Evanghelia lui Isus Hristos – [ne-a rămas]. Iar dacă predic mesajul, eu predic Cuvântul, Cuvântul scris, descoperit prin Duhul Sfânt. Nu litera; litera omoară, dar Duhul dă viață. 

Astfel, privilegiul dat mie de Dumnezeu este să împărtășesc Cuvântul original al lui Dumnezeu. Și după cum a spus fratele Branham de multe ori: mesajul este „înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu! Înapoi la început! Înapoi la învățătura apostolilor!” Sfârșitul trebuie să fie cum a fost și începutul – Isus Hristos este alfa și omega. Iar noi trăim în timpul chemării afară, al pregătirii, al așezării din nou. Și Domnul Își va încheia lucrarea Sa de răscumpărare așa cum Și-a încheiat lucrarea Sa de creație. 

Preaiubiților, pentru mine și pentru toți cei ce au fost prezenți și peste 1.000 ni s-au alăturat din toate țările lumii ca să asculte și să vadă ce a făcut Domnul cu noi și în mijlocul nostru în acest sfârșit de săptămână care a trecut – noi am început anul 2014 cu mari binecuvântări ale Dumnezeului Atotputernic. Preaiubiților, la fel vă doresc și vouă. Acesta să fie un an jubiliar, un an de veselie, când fiecare să se întoarcă la proprietatea sa, cum a fost în Vechiul Testament, în Levitic 25.

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi, este rugăciunea mea în Numele sfânt al lui Isus. Amin.

1 Sau: „în împlinirea” – n.tr.