Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Alte ţări

„…tráva uschla, a jej kvet opadol; ale Slovo Pánovo zostáva na veky.“ (Izaiáš 40:8) „A to je to Slovo, ktoré sa vám zvestovalo.“(1. Petra 1:24–25)
Přesne tak sa to stane
Blahoslavený, kto verí tak, ako je napísané!
Ó, aký deň to bude!
Kedy sa Syn človeka zjaví a kedy príde
Všetko sa opakuje, pretože dary a povolania Boh neľutuje (Rimanom 11:29)
Je s tým spojená veľká zodpovednosť
Čo sa deje teraz?
Cenné porovnania
Dvojité naplnenie biblického proroctva
Len Svätý Duch vedie do každej pravdy
Zjavenie oblaku
Kritici sa hlásia o slovo
Bohoslužba alebo modloslužba?
Dnes, ak počujete Jeho hlas...
Najdôležitejší úsek plánu spásy je teraz
Udalosti konečného času na Blízkom východe vo svetle biblického proroctva