Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

„Iarba se usucă şi floarea cade jos, dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie” (1 Petru 1:24-25)