Free People's mission

Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Heb.13.8

Language:

Other Countries

Prepis Internetového zhrnutia - September 2013 / Ewald Frank
Milovaní bratia a sestry v Kristu,

prihovára sa k vám brat Frank z medzinárodného misijného centra v Krefelde, v Nemecku.

Hľadíme späť na najnádhernejšie zhromaždenia – prítomnosť Pána bola s nami, vzácne Slovo Božie milostivo hovorilo k našim srdciam a Svätý Duch nám všetkým zjavoval pravdu. Odhadujeme, že bolo prítomných asi 850 – 900 súrodencov z celej Európy a taktiež z niektorých krajín zo zámoria.

Z milosti Božej a zo Slova Božieho rozumieme, že žijeme veľmi, veľmi blízko návratu nášho požehnaného Pána a Spasiteľa. Čítali sme aj miesto Písma z 1. listu Petra, z kapitoly 4, od verša 7: „A všetkému sa priblížil koniec.“ Dobre toto miesto Písma poznáte a verím, že nikdy nemohlo byť tak zdôrazňované ako dnes. Skutočne vidíme, že sa veci pohybujú smerom ku koncu, obzvlášť v Izraeli – vyjednávania medzi Vatikánom a Jeruzalemom. 1. augusta tohto roku v Knesete v Jeruzaleme prvýkrát viseli spoločne vlajky Palestínčanov a Izraela. Dokonca aj tam sú vyjednávania v pohybe a hlavný vyjednávač vyhlásil: „Teraz to už nepotrvá roky, ale len mesiace, kým dosiahneme dohodu a vyhlásime ‘pokoj a bezpečnosť’.“ Mohol by som vám ukázať niekoľko výrokov z internetu, kde sú tieto dve slová použité politikmi,  ktorí vyjednávajú s cieľom dosiahnuť ‘pokoj a bezpečnosť’. Apoštol Pavol v 1. Tesaloničanom, kapitola 5, povedal: „Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu, a neujdú.“ Nechceme sa tejto téme príliš dlho venovať, vlastne je o tom každý informovaný v každodenných správach.

Na srdci mi leží toto: Aby bola Nevesta Krista pripravená na návrat Ženícha. Brat Branham povedal, že táto zmluva bude uzavretá približne v rovnakom čase, ako nastane vytrhnutie. Moji milovaní bratia a sestry, prosím, pochopte, že dokonca aj konečný čas sa blíži k záveru. A musíme porozumieť, čo náš Pán niekoľkokrát povedal: „Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi.“ (ev. Matúša 24:33) Takže z prorockým Písem na základe proroka Daniela rozumieme, že sa veci pohybujú smerom k okamihu, keď bude podpísaná zmluva medzi Vatikánom a Izraelom.

Chcem zdôrazniť to, čo písal apoštol Peter v 2. liste Petra, v kapitole 1 od verša 19: „…máme pevnejšie slovo prorocké…“ a potom vo verši 20: „…vediac najprv to, že niktoré proroctvo Písma nedeje sa z vlastného rozlúštenia budúcnosti.“ Prosím, nech si to všetci slúžiaci bratia vezmú k srdcu a hovoria tak. Žiadne proroctvo Písma sa nedeje podľa vlastného výkladu. Boh dal zasľúbenia, Boh mal Svojich prorokov, ktorí predpovedali, čo sa stane, a potom apoštoli v Novom zákone napísali to, čo sa stane súčasťou plánu spásy. 

Prejdime k inej téme, keďže vidíme situáciu na Blízkom východe a obzvlášť v Sýrii. Veci sú neustále v pohybe a okrem iného by ste mali vedieť aj toto: Ak sa pozriete na túto mapu, vidíte rieku Eufrat, ktorá pramení v Turecku a pokračuje ďalej až do Basry, čo znamená „raj“ a potom ďalej do Perzského zálivu, k Bagdadu… A Biblia hovorí v Zjavení 9 od verša 13, že štyria anjeli súdu sú zviazaní pri rieke Eufrat. Keď príde ten deň, hodina a rok, tretina ľudstva tu viac nebude. Takže tomu rozumieme aj na základe udalostí a správ , ktoré teraz vychádzajú na povrch.

Milovaní, vo všetkých oblastiach, politicky, duchovne, s Izraelom, s Cirkvou, s národmi sme na konci konečného času. A my, ktorí veríme v posolstvo tejto hodiny, ktorí veríme, že William Branham bol zasľúbený prorok pre dnešok, poverený priniesť zvesť, ktorá predíde druhému príchodu Krista, musíme byť pozorní a rozumieť veciam a mať ich zjavené skrze Svätého Ducha, aby sme boli pripravení. Len tí, ktorí sú časťou Nevesty, sa budú pripravovať pre Ženícha, pretože majú zasľúbenie, pretože veria v zasľúbenie: „…pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.“ A potom obzvlášť ev. Matúša 25, verš 10: „…tie, ktoré boli hotové, vošli s Ním na svadbu, a zavreli sa dvere.“ Pripravujete sa? Prihotovujete sa? Zúčastňujete sa diskusií alebo ste pripravení na stretnutie so Ženíchom? Všade, kde pokračujú diskusie, nie je zjavenie. Ak máte božské zjavenie, nie je viac potrebná ďalšia diskusia.

Ešte jeden bod, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý. Uprostred posolstva existujú kazatelia, ktorí kážu, že krv viac nie je na tróne milosti a že Baránok opustil trón milosti. Milovaní, toto je archa zmluvy – a keď čítate 2. Mojžišovu 253. Mojžišovu 16 a iné miesta, budete presne vedieť, kde je svätyňa svätých. Budete poznať list Židom, kapitolu 9, kde náš Pán vstúpil ako najvyšší Kňaz s vlastnou krvou, aby vylial krv na trón milosti. Tu v truhle zmluvy bolo Slovo Božie, ktoré dal Boh Izraelu – potom bol trón milosti pokropený krvou a odtiaľ Boh Pán hovoril. Ak niekto učí, že viac nie je milosť a že dokonca anjel zmluvy už zostúpil, milovaní, to nie je pravda. Pokiaľ žijeme na zemi, potrebujeme krv, potrebujeme odpustenie, potrebujeme zmierenie, potrebujeme milosť Božiu. A dokonca aj potom, keď budeme vzatí do slávy, tí, ktorí prejdú veľkým súžením, obmyjú svoje rúcha v krvi Baránka. Prosím, pochopte, Pán ma povolal kázať Jeho Slovo. Neznesiem žiadne falošné učenie. Nemôžem, neznesiem a nemôžem zniesť. Každé falošné učenie prichádza od falošného ducha, je zlým semenom a každý, kto je zlým semenom, kým je? Nie je správnym semenom. Správne semeno je Slovo Božie a každý, kto verí výkladom, je zlým semenom. Potom vidíme ten rozdiel. Prosím, verte Slovu Božiemu tak, ako je napísané, a berte ho vážne. Žiadne biblické proroctvo vám nepovoľuje vlastné výklady.

Ó, nech je milosť Božia počas tejto kritickej hodiny s vami, nájdite cestu späť k Bohu, späť k Slovu a nech sme všetci pripravení na skorý príchod Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

Boh vám požehnaj. Chcel by som vás vidieť pri návrate Pána, keď budeme vzatí, aby sme sa s Ním stretli v povetrí, a budeme s ním na svadobnej hostine a naveky.

Boh vám požehnaj a buď s vami v Ježišovom svätom mene. Amen.