Missão Popular Livre

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hb. 13:8

Idioma:

Outros países

Sumar video iunie 2013 / Ewald Frank
Sumar video iunie 2013Preaiubişi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. În special tuturor fraţilor care slujesc cu Cuvântul pe întregul pământ, le doresc ca harul lui Dumnezeu să fie cu ei toţi şi, de asemenea, cu aceia care ascultă mesajul acestui ceas.

Prin harul lui Dumnezeu privim în urmă la un sfârşit de săptămână binecuvântat în care au venit oameni din întreaga Europă şi chiar de peste ocean, ca să fie cu noi în adunări, ca să ni se alăture spre a asculta Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, au fost peste o mie de legături prin intermediul Internetului, pentru a auzi şi a primi Cuvântul lui Dumnezeu. Tema principală este revenirea lui Hristos şi pregătirea noastră pentru a fi gata când vine El. În acelaşi timp, suntem călăuziţi să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu, de fiecare dată, indiferent de ce învăţătură este vorba, indiferent de ce temă – noi trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu, la autoritatea noastră finală.

Şi ca să fiu sincer, există foarte multe versete care vorbesc despre revenirea lui Hristos, despre a doua venire şi care ne arată foarte clar ce se va întâmpla când revine Domnul nostru. De asemenea şi ce trebuie să se întâmple înainte ca El să revină. În această legătură, trebuie să spunem ce i s-a zis fratelui Branham pe 11 iunie 1933: „Aşa cum a fost trimis Ioan Botezătorul ca să premeargă prima venire a lui Hristos, tu eşti trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos”. Deci mesajul nu este momentul revenirii Sale; mesajul se predică deja de decenii, dar revenirea lui Hristos nu durează decenii, ci va fi într-o clipă, cum spune Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, preaiubiţilor, este foarte important să înţelegem prin harul lui Dumnezeu că mesajul a fost trimis pentru a chema laolaltă poporul lui Dumnezeu, pentru a chema afară, pentru a pregăti, pentru a ne aduce în părtăşie directă cu Domnul şi Salvatorul nostru şi în concordanţă cu fiecare învăţătură, cu fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. Şi de aceea, trebuie să subliniem că nu puteţi lua un singur verset, ci trebuie să luaţi fiecare verset care aparţine de acelaşi subiect.

În acelaşi fel, nu puteţi lua o singură afirmaţie a profetului, ci trebuie să le luaţi pe toate făcute cu privire la acelaşi subiect şi, de asemenea, cu privire la revenirea lui Hristos. 

Preaiubiţilor, daţi-mi voie să spun următoarele, cu respect. Prea mulţi au închis Biblia şi au pus-o deoparte, ca să se refere numai la afirmaţii preferate de ei, lăsând laolaltă toate celelalte afirmaţii, luându-le doar pe acelea care se potrivesc în gândirea lor. Acest lucru nu este corect. Trebuie să luăm fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu şi, de asemenea, toate afirmaţiile legate de acelaşi subiect. 

Înainte de a citi Cuvântul lui Dumnezeu din 1 Tesaloniceni cap. 4, aş dori să citesc din predica „Răpirea”: 


„Mai întâi vine un mesaj: «Acum este timpul pregătirii lămpilor. Deşteptaţi-vă şi pregătiţi-vă lămpile. Iată, vine Mirele. Deşteptaţi-vă şi pregătiţi-vă lămpile». Şi ele au făcut-o. Unele au constatat că nu au suficient untdelemn în lămpi. Vedeţi? Dar acum este timpul pregătirii lămpilor. Este Maleahi 4...”


Preaiubiţilor, poate încă o afirmaţie: 


„Este mesajul care vine mai întâi, Pâinea vie a Vieţii, care va da naştere Miresei.”


Ştiţi, eu sunt în mesaj de atâţia ani, dar sunt şi în Cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mine mesajul este Cuvântul şi Cuvântul este mesajul. Dar acum, ca voi să ştiţi şi cu încrederea că respectaţi Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că vă voi spune în dragoste, că dacă nu respectaţi Cuvântul lui Dumnezeu, sunteţi deja pe partea cealaltă. Trebuie să respectaţi Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu, uitaţi-o, Dumnezeu nici măcar nu vă va vorbi! 

Deci citesc, cu respect, Cuvântul lui Dumnezeu referitor la revenirea Domnului nostru, din 1 Tesaloniceni  4.13: „Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit...” Deci, mai întâi, este vorba despre cei ce au adormit, pentru că mai întâi ei trebuie să fie înviaţi şi apoi, noi care suntem în viaţă vom fi transformaţi. Vă rog, respectaţi ordinea divină dată nouă în Cuvântul lui Dumnezeu.

Apoi spune în v. 14: „Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El”. Din nou, mai întâi cei ce dorm în Isus, vor fi aduşi de către Dumnezeu împreună cu El în clipa aceea. 

V. 15: „Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi”. Aceasta ni se adresează nouă, care suntem în viaţă acum, chiar înainte ca Domnul să revină. 

În v. 16: „Căci Însuşi Domnul”, nu un mesaj, nu, Domnul Însuşi. Acesta este sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Vă rog să respectaţi ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său. „Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos”. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Se vor întâmpla trei lucruri. Când revine Domnul nostru, când vine El, este însoţit de arhanghel – un singur arhanghel este amintit în profetul Daniel şi în Apocalipsa 12 şi în Iuda 9 – şi spune „…cu trâmbiţa lui Dumnezeu…”. Nu una dintre cele şapte trâmbiţe, ci trâmbiţa lui Dumnezeu.

Preaiubiţilor, daţi-mi voie s-o spun în dragoste. Mesajul este strigătul care răsună printre cei ce sunt în viaţă acum, pentru a-i chema la Domnul, la Cuvântul Său – este timpul chemării afară, acesta este timpul nostru. Mesajul se adresează celor vii, dar când revine Domnul, atunci va avea loc strigătul şi, mai întâi, vor învia morţii în Hristos – şi va fi însoţit de glasul arhanghelului şi, de asemenea, de trâmbiţa lui Dumnezeu. 

Vă rog, repet, dacă nu puteţi respecta Cuvântul lui Dumnezeu, uitaţi-o, uitaţi-o! Închideţi-vă Biblia şi cărţile şi nu mai pretindeţi că voi credeţi mesajul, pentru că William Branham, pe care eu l-am cunoscut vreme de zece ani, ale cărui predici le-am tradus în limba germană şi le cunosc foate bine, a fost omul trimis de Dumnezeu cu Cuvântul lui Dumnezeu descoperit în timpul nostru. Nu ca să aducă confuzie, ci ca să ne scoată din confuzie. Numai cei care nu au descoperirea divină, care nu au o chemare la slujbă, care nu au o însărcinare directă din partea Domnului, aduc confuzie pentru că ei înşişi sunt confuzi.

Oricine crede Cuvântul lui Dumnezeu, oricine crede mesajul ceasului nu va fi confuz, ci va crede Cuvântul lui Dumnezeu şi-i va fi descoperit prin Duhul Sfânt. Harul lui Dumnezeu să fie cu voi toţi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.