Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Lettre circulaire N° 43 – Janvier 1995 / Ewald Frank

Jazyk: francouzky

Jiné jazyky

Esaïe 40.8b: “… la parole de notre Dieu demeure à toujours”.